Gömülü 20'lik Diş


Gömülü 20'lik Diş

    Yirmi yaş dişleri genelde 17-26 yaşları arasında çıkan, alt ve üst çenelerin en gerisinde yer alan 3. büyük azı dişleridir.

   Bazı kimselerde yirmi yaş dişleri, çenedeki yer darlığı sebebiyle çıkamazlar. Tamamen diş eti ve çene kemiği altında kalabildikleri gibi sadece diş etinin altında yarı gömülü olarak da bulunabilirler. Bu durumda diş etinden çıktıkları bölgede gıdaların sıkışmasına ve birikmesine yol açarak enfeksiyona neden olurlar. 20 yaş dişinin çevresindeki diş etinde şişlik ve kızarıklık, boyuna ve kulağa yayılan şiddetli ağrı, lenf bezlerinin şişmesi, ağız açma ve yutkunma sırasında ağrıya neden olan bu tabloya perikoronitis adı verilmektedir.

    Yirmi yaş dişleri, ulaşılması zor olan bir bölgede olduklarından dolayı fırçalanması da diğer dişlere göre daha zordur. Yetersiz fırçalamaya bağlı olarak kolayca çürüyüp ağrılara ve ağız kokusuna yol açmaktadır. Ayrıca komşu dişe baskı yaparak bu dişin çürümesine neden olabilirler. Bazen de yirmi yaş dişleri ise önündeki dişleri sıkıştırabilir, dişlerde çapraşıklık yaratabilirler.Bu durumda çekilmeleri gerekir.

    Uzun yıllar fark edilmeyen tam gömülü yirmi yaş dişleri çene içerisinde büyük boyutlara ulaşan kistlere neden olarak ciddi sorunlara yol açabilirler. Bu yüzden problem çıkarmasa dahi tam gömülü yirmi yaş dişlerinin mutlaka takip edilmeleri gerekir.